Barion Pixel
Bejelentkezés

Adatvédelmi nyilatkozat

Főoldal / Információk / Adatvédelmi nyilatkozat

I. Fogalmak

1.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

1.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

ITC Sportkártya és Kiegészítő Kereskedelmi Kft.

Székhely: 4029 Debrecen, Kazinczy utca 12 fszt.4.

Telefonszám: +36/20 235-4917

E-mail cím: info@itcshop.hu

Képviseli: Gál Balázs, ügyvezető

 

1.3 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

a) tárhelyszolgáltató: Amazon Web Services, Inc. WA 98144, Seattle, 1200 12th Avenue South Suite 1200

b) futárszolgálat: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

c) futárszolgálat: Foxpost Zrt., 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

d) online fizetés: Barion Payment Zrt., 1117, Budapest,Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

e) PayPal fizetés: PayPal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A

f) számlázás: Domain bérlés Kft., 1133, Budapest, Kárpát út 37.

g) reklámszolgáltató: Rocket Science Group (Mailchimp hírlevélküldő rendszer), 512 Means Street Northwest 404, Atlanta, GA 30318, Egyesült Államok

h) statisztika: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

1.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Vásárló – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

1.5 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

1.6 Vásárló: az a természetes személy (ide értve a nem természetes személy Vásárló természetes személy képviselőjét is), aki az Adatkezelő honlapját látogatja és ennek keretében megadja az alábbi II. pontban felsorolt adatát.

1.7 Webáruház: a www.hbteam.hu weboldal, amelyen keresztül a Vásárló Személyes adatokat közöl az Adatkezelővel.

II. A kezelt Személyes adatok köre

2.1 A Vásárlónak a Webáruházban történő regisztráció, vásárlás során a következő Személyes adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím. A Vásárlónak a regisztrációhoz szükséges jelszó kiválasztása során törekednie kell, hogy a jelszó ne tartalmazzon Személyes adatot (pl.: név). Amennyiben a választott jelszó Személyes adatot tartalmaz, annak kezelésére a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.

2.2 A Webáruházban történő online fizetés esetén kezelt adatok köre: számlázási adatok, név, e-mail cím.

2.3 Ha a Vásárló a weboldalt látogatja az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Vásárló IP címét is.

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Vásárló számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A „cookie” célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A „cookie” alkalmazását a Vásárló a honlapra történő belépéskor letilthatja vagy ha azt elfogadta később törölheti a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a „cookie”-k alkalmazását letiltsa. A „cookie”-k alkalmazásának letiltásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy „cookie” nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

2.4 Hírlevélküldéshez szükséges adatok köre: név, e-mail cím.

 

2.5 A Webáruház a Google Analytics webelemző alkalmazást és a Google AdWords online reklámprogramot és konverziókövetést használja, amelyek a Google Inc. („Google”) szolgáltatásai. A Google Analytics „cookie”-kat használ, amelyeket a Felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Google AdWords korlátozott érvényességű „cookie”-kat használ, amely lehetővé teszik konverziós statisztikák készítését, és az Adatkezelő tájékoztatását a hirdetéseire kattintó Vásárlók számáról. A Google ezeket az információkat statisztikai célokra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot. Továbbá arra, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google a Vásárló böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival, azok nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Vásárló nem is azonosítható általuk, a Vásárlót nem lehet nyomon követni.

III. Az Adatkezelés célja, jogalapja

3.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja:

a) a Vásárló azonosítása, a Vásárlóval való kapcsolattartás;

b) a vásárlói megkeresések kezelése, intézése;

c) a Vásárló és az Adatkezelő közötti adásvételi szerződés megkötése, teljesítése;

d) az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a Vásárló védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése);

e) számla kiállítása, az Adatkezelő számviteli kötelezettségének teljesítése;

f) az Adatkezelő Webáruházának, termékeinek népszerűsítése, akciókról, kedvezményekről szóló tájékoztatás küldése (pl.: hírlevél küldése);

g) a Webáruház látogatottságának, a vásárlói szokások statisztikai elemzése.

Ha az Adatkezelő az itt megjelölt céltól eltérő célból kíván adatkezelést végezni, arról előre tájékoztatja a Vásárlót.

3.2 A Webáruházban történő regisztrációval, a megrendelő űrlap kitöltésével a Vásárló tudomásul veszi, hogy az adatok megadása nélkül nem köthet adásvételi szerződést az Adatkezelővel. A regisztráció, vásárlás során megadott Személyes adat kezelésének jogalapja az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése. 16. életévét be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezeléséhez a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása szükséges.

3.3 Az online fizetéshez kapcsolódó adatkezelés a Vásárló szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

3.4 Az Adatkezelő a Vásárló által a honlapra történő belépéskor a Vásárló IP címét rögzíti. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos üzleti érdeke.

3.5 Az Adatkezelő a hírlevél küldéshez szükséges Személyes adatokat kizárólag a Vásárló előzetes hozzájárulása esetén kezeli.

3.6 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Vásárló külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok más harmadik személynek történő kiadása a Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

IV. Az Adatkezelés elvei, módja

4.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

4.2 A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel.

4.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

V. Az Adatkezelés időtartama

5.1. A Vásárló által a regisztráció, vásárlás során megadott Személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi időtartam leteltével törli:

késedelem nélkül, ha szerződés nem jön létre;

ha a felek között szerződés jön létre, de az megszűnik (pl.: vásárlói elállás):

– a megszűnéstől (pl.: az elállás bejelentésétől) számított 15 nappal;

abban az esetben, ha a szerződés teljesült és a megvásárolt termékre nem vonatkozik szavatosság, jótállás: az elállási idő végével;

abban az esetben, ha a szerződés teljesült és a megvásárolt termékre szavatosság, jótállás vonatkozik: a szavatossági, jótállási idő végével;

abban az esetben, ha a szerződés teljesült és számla kiállítására került sor: 8 év elteltével.

5.2 Az online fizetéshez kapcsolódó adatkezelés időtartama az online fizetés lebonyolításáig tart.

5.3 A rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 14 napig tárolja.

5.4 A hírlevél küldéséhez szükséges adatokat az Adatkezelő a hírlevélről történő leiratkozásig kezeli.

VI. A Vásárló jogai, érvényesítésük módja

6.1 A Vásárló kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Vásárló személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Vásárló a Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött levélben, illetve e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Vásárló egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Vásárlót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Vásárlónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Vásárló adatait.

6.2 A Vásárló kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Vásárló kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

6.3 A Vásárló kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

(b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

(c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Vásárlót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.4 A Vásárló kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Vásárló vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Vásárló vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Vásárló kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Vásárló ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Vásárló továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Vásárló igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A szerződés megkötése esetén a Vásárló az Adatkezelés időtartamának leteltéig nem kérheti a Személyes adatai kezelésének korlátozását.

6.5. A Vásárló a hozzájárulásával kezelt Személyes adatok vonatkozásában a Vásárlót megilleti a hozzájárulás visszavonásának joga. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – Személyes adatát törli a nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Vásárlót. A Vásárló a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

6.6 A Vásárló kérheti, hogy az Adatkezelő a Vásárló által rendelkezésére bocsátott és a Vásárló által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

VII. Adatfeldolgozás

7.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

7.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelő és közte fennálló jogviszony korlátai között, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a jogszabályok által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

7.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai a info@hbteam.hu e-mail címen.

8.2 A Vásárló az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8.3 A Vásárló jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatja a Vásárlót a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Debrecen, 2019. 10. 18.

 

ITC Sportkártya Kft.

Back to Top
Bevásárló kosár
Bezár

No products in the cart.